Opdracht

Deze foto-site is het resultaat van het verspiedersproject “Schepping in de achtertuin”.
Doel: Met een groepje mensen die belangstelling hebben om te fotograferen de 7 scheppingsdagen in beeld te brengen. De foto’s moeten worden gemaakt in de eigen wijkgemeente Arnhem-Zuid en dat vraagt enige creativiteit. Zo leren we onze wijk ‘anders kennen’ en kunnen we elkaar op ‘mooie plekjes’ wijzen. Opzet: Eén keer per maand komen we bij elkaar. De eerste keer wordt de bedoeling duidelijk gemaakt. Iedere maand probeert ieder van ons (alleen of samen) foto’s te maken van de Scheppingsdagen. De volgorde van deze dagen wordt aangehouden, dus: de eerste keer foto’s met betrekking tot licht en donker. De volgende bijeenkomst laten we elkaar de resultaten zien en zoeken de beste/meest creatieve/origineelste uit en slaan deze centraal op. Op de negende en laatste bijeenkomst hebben we de Schepping ‘compleet’.

De bijbelteksten op deze site zijn uit de nieuwe bijbelvertaling uit 2004 (Genesis).
Door op een foto uit de foto’s per dag te klikken, wordt deze vergroot en een bijbehorende toelichting getoond.

Tekst zevende dag

AA7000

2 Zo werden de hemel en de aarde en al hun rijkdom voltooid.
2 Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had.
3 God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.

Tekst zesde dag

AA6000a

24 God zei: ‘De aarde moet allerlei levende wezens voorbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren.’ En zo gebeurde het.
25 God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt.
En God zag dat het goed was.
26 God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’
27 God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.
28 Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’
29 Ook zei God: ‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op aarde, dat zal jullie voedsel zijn.
30 Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel.’
En zo gebeurde het.
31 God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was.
Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag.

Tekst vijfde dag

AA5000

20 God zei: ‘Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen.’
21 En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt, en ook alles wat vleugels heeft.
En God zag dat het goed was.
22 God zegende ze met de woorden: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee.
En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde.’
23 Het werd avond en het werd morgen. De vijfde dag.

Tekst vierde dag

AA4001

14 God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren,
15 en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde.’
En zo gebeurde het.
16 God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren.
17 Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde,
18 om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis.
En God zag dat het goed was.
19 Het werd avond en het werd morgen. De vierde dag.

Tekst derde dag

AA3001

9 God zei: ‘Het water onder hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.’
En zo gebeurde het.
10 Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee.
En God zag dat het goed was.
11 God zei: ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin.’
En zo gebeurde het.
12 De aarde bracht jong groen voort: allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin.
En God zag dat het goed was.
13 Het werd avond en het werd morgen. De derde dag.

Tekst tweede dag

AB1001

6 God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’
7 En zo gebeurde het.
God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven.
8 Hij noemde het gewelf hemel.
Het werd avond en het werd morgen. De tweede dag.

Tekst eerste dag

AA1001

De schepping van hemel en aarde
1 In het begin schiep God de hemel en de aarde.
2 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.
3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.
4 God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis;
5 het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht.
Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.